Du kan vælge at købe eller reservere dine billetter online, eller reserver dem på vores billet telefon 20 86 60 10,
hverdage kl. 09:00 - 14:00, weekender & helligdage kl. 11:00 - 13:00.

Ved køb/reservation online bliver der pålagt et reservationsgebyr på 10 kr. pr. billet.
Ved direkte køb i cirkuskassen er der ikke reservationsgebyr.

Billetter hentes og kan købes i løssalg ved cirkuskassen 1 time før forestillingen

Bemærk: Vi modtager helst ikke Dankort i cirkuskassen, da det forlænger ekspeditionen,
samtidig med at terminalen kan være ustabil pga. af dårlig dækning på mobilnettet.
I logerne er der to rækker stole, hvoraf den forreste række er forbeholdt børnene.
Vi udlåner gratis, mod et depositum, gratis sædeforhøjere.

Køb dine billetter online! Klik her!

Ved køb/reservation online bliver der pålagt et reservationsgebyr på 10 kr. pr. billet.
Ved direkte køb i cirkuskassen er der ikke reservationsgebyr.

Kategori Børn u. 3 år Børn, 3-15 år Voksne
A-Loge Gratis, på skødet af voksen 250,- 280,-
Loger med godt udsyn. Logerne er nummererede med 4-8 stole i hver. Der er to rækker stole, hvoraf den forreste række er forbeholdt børnene. Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.
B-Loge Gratis, på skødet af voksen 200,- 230,-
Loger med mindre godt udsyn. Logerne er nummererede med 9 stole i hver. Der er to rækker stole, hvoraf den forreste række er forbeholdt børnene. Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet
1. Plads Gratis, på skødet af voksen 200,- 230,-
Unummererede stole - Udsyn forfra.
Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.
2. Plads Gratis, på skødet af voksen 170,- 200,-
Unummererede stole - Udsyn fra siden
Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.